Nghiên cứu khoa học - www.dhsptn.edu.vn

       Giảng viên và sinh viên của Trường đã có nhiều đóng góp giải quyết những vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo. Cán bộ, giảng viên của Trường đã chủ trì nhiều đề tài độc lập, đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Nhà nước; thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Đại học; công bố hơn 1000 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín. Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được Trường quan tâm đầu tư, hằng năm sinh viên của Trường đều dành thứ hạng cao trong giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc ... Xem chi tiết.