CÔNG TÁC ĐẢNG - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 08-11-2018 09:00:22 AM | Đã xem: 115
Đăng lúc: 31-08-2018 02:35:00 PM | Đã xem: 633

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong Trường.

Đăng lúc: 11-06-2018 09:32:00 AM | Đã xem: 371
Đăng lúc: 06-06-2018 09:23:00 AM | Đã xem: 525
Đăng lúc: 15-05-2018 01:58:00 PM | Đã xem: 770
Đăng lúc: 10-01-2018 04:23:00 PM | Đã xem: 424
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Trường THPT Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN   1. Tên đơn vị: Trường THPT Thái Nguyên       2. Địa điểm trụ sở chính  127, Lương Thế Vinh; P. Quang Trung; T/p Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên. 3. Tổ chức 3.1. Được thành lập theo Quyết địnhsố...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Nghiên cứu khoa học

       Giảng viên và sinh viên của Trường đã có nhiều đóng góp giải quyết những vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo. Cán bộ, giảng viên của Trường đã chủ trì nhiều đề tài độc lập, đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP