CÔNG TÁC ĐẢNG - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 31-12-2019 03:03:00 PM | Đã xem: 499
Đăng lúc: 24-05-2019 02:11:00 PM | Đã xem: 321
Đăng lúc: 21-05-2019 02:48:00 PM | Đã xem: 377
Đăng lúc: 02-05-2019 04:48:00 PM | Đã xem: 458
Đăng lúc: 01-02-2019 08:18:00 AM | Đã xem: 560
Đăng lúc: 08-11-2018 09:00:22 AM | Đã xem: 364
Đăng lúc: 31-08-2018 02:35:00 PM | Đã xem: 1098

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong Trường.

Đăng lúc: 11-06-2018 09:32:00 AM | Đã xem: 500
Đăng lúc: 06-06-2018 09:23:00 AM | Đã xem: 667
Đăng lúc: 15-05-2018 01:58:00 PM | Đã xem: 994
Đăng lúc: 10-01-2018 04:23:00 PM | Đã xem: 577
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ   GIỚI THIỆU CHUNG  I. Lịch sử phát triển của Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc (TTNNSPVB) được thành lập theo Quyết định số 376/TCCB ngày 04/3/1992 của Bộ Giáo dục và Đào...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP