Chứng chỉ - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 22-07-2019 02:24:00 PM | Đã xem: 259
Đăng lúc: 22-07-2019 02:21:00 PM | Đã xem: 222
Đăng lúc: 22-07-2019 02:20:00 PM | Đã xem: 184
Đăng lúc: 27-09-2018 08:20:00 AM | Đã xem: 466
Đăng lúc: 27-09-2018 08:19:00 AM | Đã xem: 315
Đăng lúc: 27-09-2018 08:18:00 AM | Đã xem: 302
Đăng lúc: 27-09-2018 08:17:00 AM | Đã xem: 274
Đăng lúc: 27-09-2018 08:16:00 AM | Đã xem: 271
Đăng lúc: 27-09-2018 08:14:00 AM | Đã xem: 250
Đăng lúc: 27-09-2018 08:07:00 AM | Đã xem: 230
Đăng lúc: 27-09-2018 07:52:00 AM | Đã xem: 204
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP