Chứng chỉ - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 22-07-2019 02:24:00 PM | Đã xem: 179
Đăng lúc: 22-07-2019 02:21:00 PM | Đã xem: 155
Đăng lúc: 22-07-2019 02:20:00 PM | Đã xem: 114
Đăng lúc: 27-09-2018 08:20:00 AM | Đã xem: 409
Đăng lúc: 27-09-2018 08:19:00 AM | Đã xem: 254
Đăng lúc: 27-09-2018 08:18:00 AM | Đã xem: 241
Đăng lúc: 27-09-2018 08:17:00 AM | Đã xem: 213
Đăng lúc: 27-09-2018 08:16:00 AM | Đã xem: 210
Đăng lúc: 27-09-2018 08:14:00 AM | Đã xem: 200
Đăng lúc: 27-09-2018 08:07:00 AM | Đã xem: 174
Đăng lúc: 27-09-2018 07:52:00 AM | Đã xem: 160
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Phó trưởng phòng phụ trách:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02083.858.657; 0914.322.834 + Chủ tịch Công đoàn:Cử nhân Hoàng Thị  Bích Vân ĐT:...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP