Chứng chỉ - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 22-07-2019 02:24:00 PM | Đã xem: 336
Đăng lúc: 22-07-2019 02:21:00 PM | Đã xem: 310
Đăng lúc: 22-07-2019 02:20:00 PM | Đã xem: 266
Đăng lúc: 27-09-2018 08:20:00 AM | Đã xem: 545
Đăng lúc: 27-09-2018 08:19:00 AM | Đã xem: 391
Đăng lúc: 27-09-2018 08:18:00 AM | Đã xem: 373
Đăng lúc: 27-09-2018 08:17:00 AM | Đã xem: 338
Đăng lúc: 27-09-2018 08:16:00 AM | Đã xem: 343
Đăng lúc: 27-09-2018 08:14:00 AM | Đã xem: 316
Đăng lúc: 27-09-2018 08:07:00 AM | Đã xem: 288
Đăng lúc: 27-09-2018 07:52:00 AM | Đã xem: 239
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Phó trưởng phòng phụ trách:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02083.858.657; 0914.322.834 + Chủ tịch Công đoàn:Cử nhân Hoàng Thị  Bích Vân ĐT:...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Hóa học

KHOA HÓA HỌC   1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856853 E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn   2. KHOA HÓA HỌC – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP