KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - www.dhsptn.edu.vn

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn trường.

Đăng lúc: 06-01-2020 04:13:00 PM | Đã xem: 210

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn Trường

Đăng lúc: 19-12-2019 02:19:00 PM | Đã xem: 286
Đăng lúc: 26-11-2019 10:21:00 AM | Đã xem: 315

Kính gửi: - Các Khoa, Phòng Đào tạo (SĐH), các đối tượng liên quan; - Học viên cao học K25 & K26, nghiên cứu sinh (NCS) K10B - K15B.

Đăng lúc: 05-11-2019 07:30:00 AM | Đã xem: 245

Kính gửi: - Các Khoa liên quan, Phòng Quản lý KH&HTQT; - Sinh viên, lưu học sinh khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 11:26:00 AM | Đã xem: 127

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 10:39:00 AM | Đã xem: 235

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 12-09-2019 03:20:00 PM | Đã xem: 269
Đăng lúc: 30-08-2019 04:18:00 PM | Đã xem: 276

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 13-08-2019 04:57:00 PM | Đã xem: 193

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 15-07-2019 09:14:00 AM | Đã xem: 215

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 11-06-2019 03:09:00 PM | Đã xem: 207

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 31-05-2019 10:30:00 AM | Đã xem: 179

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-12-2018 08:05:00 AM | Đã xem: 464
Đăng lúc: 29-11-2018 04:21:00 PM | Đã xem: 312

Các tin khác

1 | 2 | 3  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng KT-ĐBCL GD

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   I. THÔNG TIN CHUNG Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Địa chỉ: Phòng 304 và 307 - Nhà A1. Điện...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ   GIỚI THIỆU CHUNG  I. Lịch sử phát triển của Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc (TTNNSPVB) được thành lập theo Quyết định số 376/TCCB ngày 04/3/1992 của Bộ Giáo dục và Đào...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP