KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - www.dhsptn.edu.vn

Kính gửi: - Các Khoa, Phòng Đào tạo (SĐH), các đối tượng liên quan; - Học viên cao học K25 & K26, nghiên cứu sinh (NCS) K10B - K15B.

Đăng lúc: 05-11-2019 07:30:00 AM | Đã xem: 51

Kính gửi: - Các Khoa liên quan, Phòng Quản lý KH&HTQT; - Sinh viên, lưu học sinh khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 11:26:00 AM | Đã xem: 33

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 10:39:00 AM | Đã xem: 80

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 12-09-2019 03:20:00 PM | Đã xem: 95
Đăng lúc: 30-08-2019 04:18:00 PM | Đã xem: 122

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 13-08-2019 04:57:00 PM | Đã xem: 110

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 15-07-2019 09:14:00 AM | Đã xem: 143

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 11-06-2019 03:09:00 PM | Đã xem: 155

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 31-05-2019 10:30:00 AM | Đã xem: 137

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-12-2018 08:05:00 AM | Đã xem: 436
Đăng lúc: 29-11-2018 04:21:00 PM | Đã xem: 267

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 20-11-2018 08:21:00 AM | Đã xem: 431
Đăng lúc: 12-11-2018 10:18:00 AM | Đã xem: 370

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 13-09-2018 04:12:00 PM | Đã xem: 493

Các tin khác

1 | 2  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP