KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 10-03-2020 09:55:00 AM | Đã xem: 179

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn trường.

Đăng lúc: 06-01-2020 04:13:00 PM | Đã xem: 827

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn Trường

Đăng lúc: 19-12-2019 02:19:00 PM | Đã xem: 598
Đăng lúc: 26-11-2019 10:21:00 AM | Đã xem: 558

Kính gửi: - Các Khoa, Phòng Đào tạo (SĐH), các đối tượng liên quan; - Học viên cao học K25 & K26, nghiên cứu sinh (NCS) K10B - K15B.

Đăng lúc: 05-11-2019 07:30:00 AM | Đã xem: 493

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 10:39:00 AM | Đã xem: 381

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 12-09-2019 03:20:00 PM | Đã xem: 522
Đăng lúc: 30-08-2019 04:18:00 PM | Đã xem: 560

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 13-08-2019 04:57:00 PM | Đã xem: 284

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 15-07-2019 09:14:00 AM | Đã xem: 317

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 11-06-2019 03:09:00 PM | Đã xem: 268

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 31-05-2019 10:30:00 AM | Đã xem: 254

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-12-2018 08:05:00 AM | Đã xem: 511
Đăng lúc: 29-11-2018 04:21:00 PM | Đã xem: 393

Các tin khác

1 | 2 | 3  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ   GIỚI THIỆU CHUNG  I. Lịch sử phát triển của Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc (TTNNSPVB) được thành lập theo Quyết định số 376/TCCB ngày 04/3/1992 của Bộ Giáo dục và Đào...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP