KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - www.dhsptn.edu.vn

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn trường.

Đăng lúc: 06-01-2020 04:13:00 PM | Đã xem: 551

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn Trường

Đăng lúc: 19-12-2019 02:19:00 PM | Đã xem: 419
Đăng lúc: 26-11-2019 10:21:00 AM | Đã xem: 410

Kính gửi: - Các Khoa, Phòng Đào tạo (SĐH), các đối tượng liên quan; - Học viên cao học K25 & K26, nghiên cứu sinh (NCS) K10B - K15B.

Đăng lúc: 05-11-2019 07:30:00 AM | Đã xem: 333

Kính gửi: - Các Khoa liên quan, Phòng Quản lý KH&HTQT; - Sinh viên, lưu học sinh khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 11:26:00 AM | Đã xem: 196

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 10:39:00 AM | Đã xem: 289

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 12-09-2019 03:20:00 PM | Đã xem: 382
Đăng lúc: 30-08-2019 04:18:00 PM | Đã xem: 388

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 13-08-2019 04:57:00 PM | Đã xem: 230

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 15-07-2019 09:14:00 AM | Đã xem: 261

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 11-06-2019 03:09:00 PM | Đã xem: 230

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 31-05-2019 10:30:00 AM | Đã xem: 207

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-12-2018 08:05:00 AM | Đã xem: 482
Đăng lúc: 29-11-2018 04:21:00 PM | Đã xem: 347

Các tin khác

1 | 2 | 3  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn giáo dục nghệ thuật

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT   Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0208.3841349 Email: gdnghethuat@dhsptn.edu.vn   I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ Bộ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP