KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - www.dhsptn.edu.vn

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-12-2018 08:05:00 AM | Đã xem: 155
Đăng lúc: 29-11-2018 04:21:00 PM | Đã xem: 117

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 20-11-2018 08:21:00 AM | Đã xem: 217
Đăng lúc: 12-11-2018 10:18:00 AM | Đã xem: 203

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên, học viên trong Trường.

Đăng lúc: 13-09-2018 04:12:00 PM | Đã xem: 411

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Lưu học sinh học tại Trường.

Đăng lúc: 28-08-2018 03:59:00 PM | Đã xem: 366

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 27-08-2018 09:28:00 AM | Đã xem: 381

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường. Căn cứ Kế hoạch thu tháng 06 năm 2018 và Kế hoạch trả hồ sơ, văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

Đăng lúc: 14-06-2018 08:35:00 AM | Đã xem: 543

Kính gửi: Các đơn vị liên quan; - Sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 23-05-2018 10:52:00 AM | Đã xem: 938

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-05-2018 10:19:00 AM | Đã xem: 761

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 13-04-2018 05:07:00 PM | Đã xem: 419

Căn cứ Kế hoạch thu hàng tháng và Thông báo số 04/TB-ĐHSP ngày 05/01/2018 về việc triển khai đăng ký TTSP2 khóa 49 học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Phòng Đào tạo;

Đăng lúc: 12-01-2018 03:51:00 PM | Đã xem: 1355

Căn cứ kế hoạch thu hàng tháng, Trường thông báo các khoản tiền thu và kế hoạch thu tiền tháng 12 năm 2017:

Đăng lúc: 07-12-2017 04:37:00 PM | Đã xem: 1080
1 | 2  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn GDNT 2018

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT    1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7(712), Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·       ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP