KHÁC - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 03-03-2020 09:11:00 AM | Đã xem: 205

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Đăng lúc: 31-12-2019 09:51:00 AM | Đã xem: 368
Đăng lúc: 07-11-2019 03:10:00 PM | Đã xem: 458
Đăng lúc: 11-09-2019 05:34:00 PM | Đã xem: 492
Đăng lúc: 06-09-2019 05:26:00 PM | Đã xem: 475

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Đăng lúc: 30-08-2019 02:13:00 PM | Đã xem: 495
Đăng lúc: 20-08-2019 04:30:00 PM | Đã xem: 301
Đăng lúc: 08-08-2019 07:46:00 AM | Đã xem: 379

Các tin khác

1 | 2 | 3 | 4  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP