Lịch công tác - www.dhsptn.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 30/3 - 05/4/2020

Đăng lúc: 27-03-2020 04:56:00 PM | Đã xem: 204

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 16 - 22/3/2020

Đăng lúc: 20-03-2020 04:46:00 PM | Đã xem: 445

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 16 - 22/3/2020

Đăng lúc: 13-03-2020 04:53:00 PM | Đã xem: 364

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 09 - 15/3/2020

Đăng lúc: 06-03-2020 05:01:00 PM | Đã xem: 664

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 3 năm 2020 như sau:

Đăng lúc: 04-03-2020 03:46:00 PM | Đã xem: 132

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 02 - 08/3/2020

Đăng lúc: 28-02-2020 04:30:00 PM | Đã xem: 196

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 17 - 23/02/2020

Đăng lúc: 16-02-2020 07:26:00 PM | Đã xem: 324

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 10 - 16/02/2020

Đăng lúc: 07-02-2020 04:09:00 PM | Đã xem: 449

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 03 - 09/02/2020

Đăng lúc: 31-01-2020 06:17:00 PM | Đã xem: 322

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 20 - 26/01/2020

Đăng lúc: 19-01-2020 06:00:00 AM | Đã xem: 452

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 13 - 19/01/2020

Đăng lúc: 10-01-2020 09:55:00 AM | Đã xem: 477

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 06 - 12/01/2020

Đăng lúc: 03-01-2020 05:00:00 PM | Đã xem: 382

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 01 năm 2020 như sau:

Đăng lúc: 02-01-2020 08:05:00 AM | Đã xem: 501

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 30/12/2019 - 05/01/2019

Đăng lúc: 27-12-2019 05:06:00 PM | Đã xem: 407

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 23 - 29/12/2019

Đăng lúc: 20-12-2019 05:00:00 PM | Đã xem: 526
1 | 2 | 3 ... 20 | 21 | 22  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP