Lý lịch khoa học - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-01-2016 09:38:00 AM | Đã xem: 1806
Đăng lúc: 09-01-2016 09:30:00 AM | Đã xem: 2152
Đăng lúc: 08-01-2016 08:18:00 AM | Đã xem: 1668
Đăng lúc: 07-01-2016 03:59:00 PM | Đã xem: 1143
Đăng lúc: 07-01-2016 10:20:00 AM | Đã xem: 2306
Đăng lúc: 07-01-2016 08:35:00 AM | Đã xem: 1123
Đăng lúc: 05-01-2016 12:29:00 PM | Đã xem: 1300
Đăng lúc: 04-01-2016 03:02:00 PM | Đã xem: 1563
Đăng lúc: 31-12-2015 09:46:00 AM | Đã xem: 1678
Đăng lúc: 30-12-2015 08:32:00 AM | Đã xem: 2196
Đăng lúc: 30-12-2015 02:09:00 AM | Đã xem: 1654
Đăng lúc: 28-12-2015 02:36:00 PM | Đã xem: 1095

Tổng hợp các thông tin lý lịch của các cán bộ, giáo viên trực thuộc khoa bộ môn.

Đăng lúc: 28-12-2015 10:39:00 AM | Đã xem: 4964
Đăng lúc: 26-12-2015 10:36:00 AM | Đã xem: 1150
Đăng lúc: 26-12-2015 09:08:00 AM | Đã xem: 1260
 
Tuyển sinh 2015

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
    VIDEO CLIP
VNC

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Trưởng phòng: Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Toàn ĐT: 02083.851.634; 0912.386.627 + Phó trưởng phòng:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02083.851.692;...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]