Lý lịch khoa học - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-01-2016 09:38:00 AM | Đã xem: 1931
Đăng lúc: 09-01-2016 09:30:00 AM | Đã xem: 2292
Đăng lúc: 08-01-2016 08:18:00 AM | Đã xem: 1795
Đăng lúc: 07-01-2016 03:59:00 PM | Đã xem: 1235
Đăng lúc: 07-01-2016 10:20:00 AM | Đã xem: 2499
Đăng lúc: 07-01-2016 08:35:00 AM | Đã xem: 1227
Đăng lúc: 05-01-2016 12:29:00 PM | Đã xem: 1393
Đăng lúc: 04-01-2016 03:02:00 PM | Đã xem: 1709
Đăng lúc: 31-12-2015 09:46:00 AM | Đã xem: 1811
Đăng lúc: 30-12-2015 08:32:00 AM | Đã xem: 2387
Đăng lúc: 30-12-2015 02:09:00 AM | Đã xem: 1767
Đăng lúc: 28-12-2015 02:36:00 PM | Đã xem: 1188

Tổng hợp các thông tin lý lịch của các cán bộ, giáo viên trực thuộc khoa bộ môn.

Đăng lúc: 28-12-2015 10:39:00 AM | Đã xem: 5206
Đăng lúc: 26-12-2015 10:36:00 AM | Đã xem: 1255
Đăng lúc: 26-12-2015 09:08:00 AM | Đã xem: 1365
 
Tuyển sinh 2015

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Lịch sử

    I. THÔNG TIN LIÊN HỆ  - Địa chỉ:  Phòng 204 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên                   20 Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Viện nghiên cứu xã hội nhân văn miền núi

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI   I. Tên gọi: Viện nghiên cứu Xã hội & Nhân văn miền núi - Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Viết tắt: XHNVMN) - Tên tiếng Anh: SOCIAL AND HUMANITY RESEARCH...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
    VIDEO CLIP
VNC

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Viện nghiên cứu xã hội nhân văn miền núi

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI   I. Tên gọi: Viện nghiên cứu Xã hội & Nhân văn miền núi - Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Viết tắt: XHNVMN) - Tên tiếng Anh: SOCIAL AND HUMANITY RESEARCH...

[ Xem thêm chi tiết ]