Lý lịch khoa học - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-01-2016 09:38:00 AM | Đã xem: 2508
Đăng lúc: 09-01-2016 09:30:00 AM | Đã xem: 2922
Đăng lúc: 08-01-2016 08:18:00 AM | Đã xem: 2367
Đăng lúc: 07-01-2016 03:59:00 PM | Đã xem: 1646
Đăng lúc: 07-01-2016 10:20:00 AM | Đã xem: 3290
Đăng lúc: 07-01-2016 08:35:00 AM | Đã xem: 1646
Đăng lúc: 05-01-2016 12:29:00 PM | Đã xem: 1812
Đăng lúc: 04-01-2016 03:02:00 PM | Đã xem: 2422
Đăng lúc: 31-12-2015 09:46:00 AM | Đã xem: 2355
Đăng lúc: 30-12-2015 08:32:00 AM | Đã xem: 3259
Đăng lúc: 30-12-2015 02:09:00 AM | Đã xem: 2208
Đăng lúc: 28-12-2015 02:36:00 PM | Đã xem: 1551

Tổng hợp các thông tin lý lịch của các cán bộ, giáo viên trực thuộc khoa bộ môn.

Đăng lúc: 28-12-2015 10:39:00 AM | Đã xem: 6147
Đăng lúc: 26-12-2015 10:36:00 AM | Đã xem: 1676
Đăng lúc: 26-12-2015 09:08:00 AM | Đã xem: 1861
 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Hoạt động ngoại khóa

       Trong quá trình học tập tại Trường, bạn sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và các Liên chi đoàn, Liên chi hội các Khoa/ Bộ môn phát động. Tham gia các hoạt động...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP