Lý lịch khoa học - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-01-2016 09:38:00 AM | Đã xem: 2677
Đăng lúc: 09-01-2016 09:30:00 AM | Đã xem: 3058
Đăng lúc: 08-01-2016 08:18:00 AM | Đã xem: 2491
Đăng lúc: 07-01-2016 03:59:00 PM | Đã xem: 1727
Đăng lúc: 07-01-2016 10:20:00 AM | Đã xem: 3477
Đăng lúc: 07-01-2016 08:35:00 AM | Đã xem: 1725
Đăng lúc: 05-01-2016 12:29:00 PM | Đã xem: 1924
Đăng lúc: 04-01-2016 03:02:00 PM | Đã xem: 2575
Đăng lúc: 31-12-2015 09:46:00 AM | Đã xem: 2465
Đăng lúc: 30-12-2015 08:32:00 AM | Đã xem: 3553
Đăng lúc: 30-12-2015 02:09:00 AM | Đã xem: 2283
Đăng lúc: 28-12-2015 02:36:00 PM | Đã xem: 1611

Tổng hợp các thông tin lý lịch của các cán bộ, giáo viên trực thuộc khoa bộ môn.

Đăng lúc: 28-12-2015 10:39:00 AM | Đã xem: 6343
Đăng lúc: 26-12-2015 10:36:00 AM | Đã xem: 1773
Đăng lúc: 26-12-2015 09:08:00 AM | Đã xem: 1976
 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Hoá 2018

KHOA HÓA HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856853;...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Thanh tra - Pháp chế

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ   I. THÔNG TIN CHUNG Thời gian thành lập Phòng: Tháng 06 năm 2014 (trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục). Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1 ĐT: 02083.841.007 Email :...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP