Lý lịch khoa học - www.dhsptn.edu.vn

Tổng hợp các thông tin lý lịch của các cán bộ, giáo viên trực thuộc khoa bộ môn.

Đăng lúc: 03-06-2019 10:39:00 AM | Đã xem: 7443
Đăng lúc: 03-06-2019 10:10:00 AM | Đã xem: 2428
Đăng lúc: 30-05-2019 10:36:00 AM | Đã xem: 2314
Đăng lúc: 29-05-2019 08:35:00 AM | Đã xem: 2210
Đăng lúc: 29-05-2019 08:18:00 AM | Đã xem: 3138
Đăng lúc: 27-05-2019 09:38:00 AM | Đã xem: 3366
Đăng lúc: 27-05-2019 09:30:00 AM | Đã xem: 3831
Đăng lúc: 14-05-2019 02:00:00 PM | Đã xem: 2232
Đăng lúc: 02-05-2019 08:22:00 AM | Đã xem: 4790
Đăng lúc: 09-04-2019 10:08:00 AM | Đã xem: 4423
Đăng lúc: 08-04-2019 02:20:00 PM | Đã xem: 3566
Đăng lúc: 22-02-2019 07:35:00 AM | Đã xem: 2464
Đăng lúc: 13-02-2019 04:08:00 PM | Đã xem: 2681
Đăng lúc: 13-02-2019 10:44:00 AM | Đã xem: 477
Đăng lúc: 29-11-2018 09:35:00 AM | Đã xem: 3208
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP