Thông báo cho sinh viên - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 15-08-2018 04:14:00 PM | Đã xem: 112

Trường Đại học Sư phạm thông báo kế hoạch đón tiếp và lịch sinh hoạt, học tập của sinh viên Khóa 53, năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: 10-08-2018 03:23:00 PM | Đã xem: 740

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 20-07-2018 03:54:00 PM | Đã xem: 240
Đăng lúc: 12-07-2018 10:44:00 AM | Đã xem: 317

Kính gửi: Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường.

Đăng lúc: 22-06-2018 10:46:00 AM | Đã xem: 228

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường; - Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

Đăng lúc: 19-06-2018 07:56:00 AM | Đã xem: 376
Đăng lúc: 14-06-2018 10:17:00 AM | Đã xem: 2939

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường. Căn cứ Kế hoạch thu tháng 06 năm 2018 và Kế hoạch trả hồ sơ, văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

Đăng lúc: 14-06-2018 08:35:00 AM | Đã xem: 235

Kính gửi: Các đơn vị liên quan; - Sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 23-05-2018 10:52:00 AM | Đã xem: 768
Đăng lúc: 22-05-2018 10:28:00 AM | Đã xem: 226

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường; - Ban cán sự các lớp sinh viên Đại học K49.

Đăng lúc: 17-05-2018 04:21:00 PM | Đã xem: 277

Kính gửi: Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường.

Đăng lúc: 16-05-2018 07:56:00 AM | Đã xem: 335

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-05-2018 10:19:00 AM | Đã xem: 612

Các tin khác

1 | 2 | 3 ... 19 | 20 | 21  Trang sau 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Văn 2018

KHOA NGỮ VĂN 1. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ: Tầng 6,Nhà A4,Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên, Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083.856.885 Email: khoavan@dhsptn.edu.vn Website: khoavan.dhsptn.edu.vn 2. Chức...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng KT-ĐBCL GD

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   I. THÔNG TIN CHUNG Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Địa chỉ: Phòng 304 và 307 - Nhà A1. Điện...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP