Thông báo cho sinh viên - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 08-01-2020 03:20:00 PM | Đã xem: 173

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn trường.

Đăng lúc: 06-01-2020 04:13:00 PM | Đã xem: 234
Đăng lúc: 01-01-2020 06:28:00 PM | Đã xem: 267
Đăng lúc: 30-12-2019 03:24:00 PM | Đã xem: 241
Đăng lúc: 27-12-2019 02:50:00 PM | Đã xem: 135

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn Trường

Đăng lúc: 19-12-2019 02:19:00 PM | Đã xem: 305
Đăng lúc: 17-12-2019 04:41:00 PM | Đã xem: 373

Kính gửi: - Các Khoa liên quan, Phòng CTHSSV; - Sinh viên khóa 54.

Đăng lúc: 10-12-2019 03:39:00 PM | Đã xem: 187

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Ban cán sự các lớp sinh viên.

Đăng lúc: 10-12-2019 10:13:00 AM | Đã xem: 195

Các tin khác

1 | 2 | 3 ... 28 | 29 | 30  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP