Thông báo cho sinh viên - www.dhsptn.edu.vn

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc; - Toàn thể sinh viên các khóa: 51, 52, 53, 54.

Đăng lúc: 11-11-2019 04:21:00 PM | Đã xem: 84
Đăng lúc: 07-11-2019 03:10:00 PM | Đã xem: 40
Đăng lúc: 06-11-2019 09:04:00 AM | Đã xem: 99
Đăng lúc: 31-10-2019 03:30:00 PM | Đã xem: 28

Kính gửi: - Các Khoa liên quan, Phòng Quản lý KH&HTQT; - Sinh viên, lưu học sinh khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 11:26:00 AM | Đã xem: 33

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên khóa 54.

Đăng lúc: 31-10-2019 10:39:00 AM | Đã xem: 80
Đăng lúc: 30-10-2019 09:55:00 AM | Đã xem: 54
Đăng lúc: 23-10-2019 09:22:00 AM | Đã xem: 212

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường

Đăng lúc: 01-10-2019 02:36:00 PM | Đã xem: 195
Đăng lúc: 30-09-2019 03:07:00 PM | Đã xem: 78

Các tin khác

1 | 2 | 3 ... 26 | 27 | 28  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP