Thông báo cho sinh viên - www.dhsptn.edu.vn

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường; - Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

Đăng lúc: 19-06-2018 07:56:00 AM | Đã xem: 82
Đăng lúc: 14-06-2018 10:17:00 AM | Đã xem: 2484

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường. Căn cứ Kế hoạch thu tháng 06 năm 2018 và Kế hoạch trả hồ sơ, văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018.

Đăng lúc: 14-06-2018 08:35:00 AM | Đã xem: 73

Kính gửi: Các đơn vị liên quan; - Sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 23-05-2018 10:52:00 AM | Đã xem: 655
Đăng lúc: 22-05-2018 10:28:00 AM | Đã xem: 114

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường; - Ban cán sự các lớp sinh viên Đại học K49.

Đăng lúc: 17-05-2018 04:21:00 PM | Đã xem: 184

Kính gửi: Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường.

Đăng lúc: 16-05-2018 07:56:00 AM | Đã xem: 269

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

Đăng lúc: 10-05-2018 10:19:00 AM | Đã xem: 527
Đăng lúc: 09-05-2018 07:57:00 AM | Đã xem: 178

Kính gửi: - Các đơn vị trong Trường; - Ban cán sự các lớp sinh viên Đại học K49.

Đăng lúc: 26-04-2018 10:52:00 AM | Đã xem: 348

Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Các lớp sinh viên.

Đăng lúc: 23-04-2018 08:27:00 AM | Đã xem: 757
Đăng lúc: 20-04-2018 02:30:00 PM | Đã xem: 358

Các tin khác

1 | 2 | 3 ... 19 | 20 | 21  Trang sau 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GDTH 2018

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 750742;...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP