Thông báo chung - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 15-01-2020 10:57:00 AM | Đã xem: 124
Đăng lúc: 31-12-2019 03:03:00 PM | Đã xem: 200

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Đăng lúc: 31-12-2019 09:51:00 AM | Đã xem: 155
Đăng lúc: 30-12-2019 03:24:00 PM | Đã xem: 241
Đăng lúc: 20-12-2019 02:07:00 PM | Đã xem: 198

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Sinh viên trong toàn Trường

Đăng lúc: 19-12-2019 02:19:00 PM | Đã xem: 309
Đăng lúc: 17-12-2019 04:41:00 PM | Đã xem: 381
Đăng lúc: 06-11-2019 09:04:00 AM | Đã xem: 453

Các tin khác

1 | 2 | 3 ... 34 | 35 | 36  Trang sau 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Hóa học

KHOA HÓA HỌC   1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856853 E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn   2. KHOA HÓA HỌC – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP