Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-04-2014 08:25:00 AM | Đã xem: 1784
Đăng lúc: 09-04-2014 08:22:00 AM | Đã xem: 1856
Đăng lúc: 01-03-2014 10:43:00 AM | Đã xem: 2903

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau 2015

Đăng lúc: 03-02-2014 10:44:00 AM | Đã xem: 1882
Đăng lúc: 31-01-2014 09:21:00 AM | Đã xem: 1833
Đăng lúc: 31-01-2014 09:19:00 AM | Đã xem: 3460
Đăng lúc: 31-01-2014 09:14:00 AM | Đã xem: 5562
Đăng lúc: 31-01-2014 09:11:00 AM | Đã xem: 2296
Đăng lúc: 31-01-2014 09:05:00 AM | Đã xem: 2617
Đăng lúc: 31-01-2014 08:52:00 AM | Đã xem: 2255
Đăng lúc: 31-01-2014 08:48:00 AM | Đã xem: 1761
 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP