Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-04-2014 08:25:00 AM | Đã xem: 1940
Đăng lúc: 09-04-2014 08:22:00 AM | Đã xem: 2115
Đăng lúc: 01-03-2014 10:43:00 AM | Đã xem: 3078

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau 2015

Đăng lúc: 03-02-2014 10:44:00 AM | Đã xem: 2108
Đăng lúc: 31-01-2014 09:21:00 AM | Đã xem: 1964
Đăng lúc: 31-01-2014 09:19:00 AM | Đã xem: 3959
Đăng lúc: 31-01-2014 09:14:00 AM | Đã xem: 6324
Đăng lúc: 31-01-2014 09:11:00 AM | Đã xem: 2468
Đăng lúc: 31-01-2014 09:05:00 AM | Đã xem: 2752
Đăng lúc: 31-01-2014 08:52:00 AM | Đã xem: 2396
Đăng lúc: 31-01-2014 08:48:00 AM | Đã xem: 1885
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng KT-ĐBCL GD

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   I. THÔNG TIN CHUNG Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Địa chỉ: Phòng 304 và 307 - Nhà A1. Điện...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP