Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-04-2014 08:25:00 AM | Đã xem: 2005
Đăng lúc: 09-04-2014 08:22:00 AM | Đã xem: 2182
Đăng lúc: 01-03-2014 10:43:00 AM | Đã xem: 3149

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau 2015

Đăng lúc: 03-02-2014 10:44:00 AM | Đã xem: 2161
Đăng lúc: 31-01-2014 09:21:00 AM | Đã xem: 2023
Đăng lúc: 31-01-2014 09:19:00 AM | Đã xem: 4054
Đăng lúc: 31-01-2014 09:14:00 AM | Đã xem: 6500
Đăng lúc: 31-01-2014 09:11:00 AM | Đã xem: 2585
Đăng lúc: 31-01-2014 09:05:00 AM | Đã xem: 2803
Đăng lúc: 31-01-2014 08:52:00 AM | Đã xem: 2459
Đăng lúc: 31-01-2014 08:48:00 AM | Đã xem: 1962
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Bộ môn giáo dục nghệ thuật

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT   Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0208.3841349 Email: gdnghethuat@dhsptn.edu.vn   I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ Bộ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP