Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-04-2014 08:25:00 AM | Đã xem: 1833
Đăng lúc: 09-04-2014 08:22:00 AM | Đã xem: 1953
Đăng lúc: 01-03-2014 10:43:00 AM | Đã xem: 2953

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau 2015

Đăng lúc: 03-02-2014 10:44:00 AM | Đã xem: 2023
Đăng lúc: 31-01-2014 09:21:00 AM | Đã xem: 1880
Đăng lúc: 31-01-2014 09:19:00 AM | Đã xem: 3590
Đăng lúc: 31-01-2014 09:14:00 AM | Đã xem: 5758
Đăng lúc: 31-01-2014 09:11:00 AM | Đã xem: 2349
Đăng lúc: 31-01-2014 09:05:00 AM | Đã xem: 2667
Đăng lúc: 31-01-2014 08:52:00 AM | Đã xem: 2311
Đăng lúc: 31-01-2014 08:48:00 AM | Đã xem: 1802
 

Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm ĐT: 0208.3653.559                Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ 2018

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083655046;...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP