Tiểu ban phát triển chương trình đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

Đăng lúc: 09-04-2014 08:25:00 AM | Đã xem: 2057
Đăng lúc: 09-04-2014 08:22:00 AM | Đã xem: 2219
Đăng lúc: 01-03-2014 10:43:00 AM | Đã xem: 3188

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông sau 2015

Đăng lúc: 03-02-2014 10:44:00 AM | Đã xem: 2202
Đăng lúc: 31-01-2014 09:21:00 AM | Đã xem: 2064
Đăng lúc: 31-01-2014 09:19:00 AM | Đã xem: 4144
Đăng lúc: 31-01-2014 09:14:00 AM | Đã xem: 6668
Đăng lúc: 31-01-2014 09:11:00 AM | Đã xem: 2645
Đăng lúc: 31-01-2014 09:05:00 AM | Đã xem: 2843
Đăng lúc: 31-01-2014 08:52:00 AM | Đã xem: 2524
Đăng lúc: 31-01-2014 08:48:00 AM | Đã xem: 2002
 
Trường học kết nối
Dự án Pohe

Giới thiệu Khoa Hóa học

KHOA HÓA HỌC   1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856853 E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn   2. KHOA HÓA HỌC – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]

    VIDEO CLIP